Sözlükte 'tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hale getirmek, bir başkası adına ricada bulunmak, bir suçlunun af edilmesi için aracı olmak,birine yardımcı olmak birinin önüne düşüp işini görmeye çalışmak, birinin aracılığını istemek, maddi ve manevi bir imkanı elde etmek için yetkilisi nezdinde aracılık yapmak, ihtiyac sahibi için iyilik dilemek' gibi manalara gelir.

Dini bir terim olarak 'ahirette peygamberlerin ve kendilerine şefaat yetkisi verilen kimselerin, bir müminin günahlarının affedilmesi veya daha yüksek derecelere ulaşması için Allaha yalvarmaları, dua etmeleri, aracı olmaları demektir.

Kaynak; Şefaat Ya Resulallah Kitabından Alınmıştır.