Büyük din adamı Nasreddin Hoca Orta Çağ Dönemin’de Akşehir ve Konya’da bulunmuştur. Mizahi figür olarak nitelendirilen Nasreddin Hoca’nın Selçuklu ve Osmanlı döneminde var olduğuna inanılmaktadır. Komik hikayeleri ile ön plana çıkan Nasreddin Hoca, Yakın Doğu ve Orta Asya bölgelerinde birden fazla ulusa ev sahipliği yapmaktadır. Farklı kültürlerde farklı isimler ile anılan Nasraddin Hoca, Efendi ve Molla olarak nitlendirilmektedir. Nasreddin Hoca’nın ismi Sicilya Adası halkında devamlı geçmektedir. Giufa karakteri, Nasreddin Hoca’nın ön plana çıkarmış olduğu hikayelerden ismini almıştır. 1996-1997 yıllarında UNESCO aracılığı ile Nasreddin Hoca yılı ilan edilmiştir. Nasreddin Hoca’nın kabri Akşehir’de yer almaktadır.
Nasreddin Hoca’nın kendisi Akşehirli’dir. Gazi Hüdavendigar’da yetişen Nasraddin Hoca, fazilet sahibidir. Yıldırım Han zamanında yetişmiş olan Nasraddin Hoca aynı zaman da keramet sahibidir ve filozof olarak nitelendirilmektedir. Dünya işlerini eksiksiz olarak yürüten Nasraddin Hoca aynı zaman da büyük bir zat olarak nitelendirilmektedir. Nasraddin Hoca, Timurlenk aracılığı ile bir toplantı da bulunmuştur. Nasraddin Hoca’nın şerefli sohbetleri her zaman Timur Han’ın hoşuna gitmiştir. Bu sebepten dolayı Nasreddin Hoca, Akşehir’i yağma ettirmemiştir. Nasreddin Hoca tarafından söylenen sözler atasözü olarak kullanıma alınmaktadır.
Nasreddin Hoca, Çelebi Sultan Mehmet döneminde dünyaya veda etmişrir.Nasreddin Hoca, Kubbeli türbesine defnolunmuştur. Dört tarafı parmaklıklar ile çevrili olan bu türbe Akşehir’de yer almaktadır. İnsalara doğru yolu gösteren Nasraddin Hoca, toplumu her yönü ile en doğru şekilde tanımıştır. Nasreddin Hoca, insanlara nasihat vererek onları bilglendirmektedir. İnsanları sürekli olarak düşünmeye teşvik eden Nasreddin Hoca, insanların çeşitli yönlerini tanımaya çalışmıştır. O dönemde yaşayan ünlü kadınlar bile Nasreddin Hoca’dan yardım ve öğüt almıştır. Bununla birlikte Nasreddin Hoca’nın tüm fıkraları batı dillerine çevrilmiştir. Nasreddin Hoca hakkında neşriyat gerçekleştirilmiştir. Nasreddin Hoca 1208 yılında doğmuştur. 1284 yılında ise Akşehir’de vefat etmiştir. Nasreddin Hoca,cedmiyyete ön plana çıkan bozuklukları sürekli olarak düzeltmeye çalışmış ve öğütler vermiştir. Halkı en iyi şekilde tanıyan ve değerlendiren Nasreddin Hoca’dan aynı zaman da Sosyologlar ve Psikologlar istifade etmişlerdir.