Yabancı Dil Sınavı ülkemizde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan bir sınavdır. Kamuda çalışan personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için (alanı İngilizce Öğretmenliği olanların bile) bu sınava girmesi gerekmektedir. Yılda iki kez gerçekleştirilen bu sınavın biri sonbahar döneminde, diğeri ise ilkbahar döneminde yapılmaktadır.


İlkbahar dönemi sınavına başvurular genelde Şubat ayının ilk haftası yapılmakta ve sınav Mart ayının sonlarında yapılmaktadır. Sonbahar dönemine ait başvurular ise Temmuz ayında yapılmakta ve sınavın kendisi herhangi bir olağanüstü durum olmaması halinde Eylül ayında gerçekleştirilmektedir.


YDS ile ilgili temel bilgiler


Devlet memurlarının maaşına ek olarak verilen yabancı dil tazminatı Yabancı Dil Sınavından başarı ile geçmeye bağlıdır. İlgili kanun ve yönetmeliklerle çerçevesi belirlenen yabancı dil tazminatı maaşa eklenerek aylık olarak verilmektedir.
Bu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şartlardan biri de doktora yapmak isteyen akademisyenlerin veya doçentlik başvurusunda bulunacak akademik personelin, başvurusunda aranan niteliklerden biri de Yabancı Dil Sınavından gereken yeterliliği göstermiş olmasıdır.


Ülkemizdeki üniversitelerin birçoğu master başvurularında YDS sınav sonucunu isteyebilmektedir. Bazıları ise diğer yabancı dil sınavlarını istemektedir. Bu yüzden yüksek lisans başvurusu yapacak adayların, başvuracakları üniversitelerin hangi yabancı dil sınavını istediklerini bilmesi gerekmektedir.

Doktoraya başvuracakların yeterlik puanı kaçtır?


YDS’yi doktora programlarına başvuruda kullanacak adaylar için belirlenen başarı taban puanı sınav için 100 üzerinden 55 puan olmaktadır. Üniversiteler bu ortak taban puanı YÖK ve ÖSYM ile anlaşarak kullanmaktadır.

Doçentlik başvurularında istenen YDS puanı kaçtır?


Yüksek lisans, doktora ve yardımcı doçentliğini tamamlamış akademisyenlerin doçentlik başvuru yaparken kendilerinden istenen YDS puanı 100 üzerinden en az 65’tir.


Diğer yabancı dil sınavları olan ÜDS ve KPDS sınavları yapılıyor mu?


Daha önce akademik kariyer yapacak öğrencilere yapılan ÜDS ve KPDS sınavları 2013 yılından itibaren birleştirilerek, tek isim altında YDS (Yabancı Dil Sınavı) olarak yapılmaktadır. Yani ÖSYM artık bu iki sınavı yapmamaktadır.

Daha önceki yıllarda bu sınavlara girenlerin hakkı korunur mu?


2013 yılından önce ÜDS ve KPDS sınavlarına girmiş olan adayların aldıkları puanlar ÖSYM veri tabanında geçerliliğini korumaktadır. Ancak şu hususu belirtmekte fayda vardır ki; çoğu kurum yabancı dil sınavlarından alınan puanının güncel olmasını istemektedir. Yani 2013 yılından uzaklaştıkça, bu iki sınavdan alınan puanların geçerlilikleri kurumsal bazda yok olabilir.

YDS Tıp ve Diş Hekimliği uzmanlık başvurularında isteniyor mu?


ÖSYM ve YÖK tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık yapmak isteyen tabiplere YDS’den en az 50 puan alma şartını koşmaktadır. Üstelik YDS sınav sonuçlarının sadece 5 yıl geçerli olduğu düşünülürse bu beş yıl dolmadan uzmanlık eğitimine kabul edilmek önemlidir.
Öğretim Elemanı olabilmek için YDS’ye girmek gerekiyor mu?


İlgili kanunlarda ve yönetmeliklerde öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurabilmek için gerekli ALES sınavı, KPDS veya ÜDS sınavları 2018 yılından sonra geçerliliğini yitirecektir. Zaten ilgili başvuru şartlarında KPDS veya ÜDS sınavlarına eşdeğer bir yabancı dil sınavından alınan puanların da kullanılabileceğinden bahsedildiği için, öğretim elemanı yetiştirme programlarına katılmak isteyen adayların YDS’ye girmeleri faydalarına olacaktır.

YDS İlkbahar dönemi ile son bahar dönemleri arasında fark var mı?


Evet var. Sonbahar döneminde yabancı dil seviye sınavı yapılan dil grupları biraz daha azdır. Bu diller; İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve Arapça dilleridir. İlkbahar dönemi ise biraz daha zengindir. Bu dönemde yapılan dil sınavları; Yunanca, Ukraynaca, Sırpça, Rusça, Rumence, Portekizce, Macarca, Lehçe, Korece, Japonca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Hollandaca, Gürcüce, Fransızca, Farsça, Ermenice, Danimarkaca, Çince, Bulgarca, Arapça ve Almancadır.
Her iki dönemde yapılan sınavlar, güncel kılavuzlarda açıklandığı üzere saat 09:30’da başlamaktadır. 150 dakika süren sınavlara aynı anda sadece bir yabancı dilden girebilirsiniz.


YDS’nin geçerlik süresi kaç yıldır?


Türkiye’deki kurumlar YDS’ye her beş yılda bir yeniden girilmesini istemektedir. Özellikle işin içinde ekonomik gelir olduğu için, sınavın her beş yılda bir güncellenmesi istenmektedir. Eğer personel sınavdan geçerli puan alıp 5 yıl boyunca yabancı dil tazminatı alırsa; ancak beş yıl sonra sınava girmez ise yeterliliği bir alt seviyeye düşürülür. A ve B seviyeleri tazminat almaya devam edebilir ancak seviyesi C’ye düşenlerin tazminatları verilmez.

YDS başvuru koşulları nelerdir?


Devlet memurlarından yabancı dil tazminatı almak isteyenler ile üniversite tarafından YDS puanı istenen öğrenciler sınavlara girebilmektedir. Devlet memurluğundan kasıt, 657 sayılı DMK’ya bağlı çalışanlar, 2914 sayılı YÖK kanununa bağlı personel, 2802 HSK’ya bağlı çalışanlar, 3466 sayılı UJK’ya bağlı çalışanlar, 3269 sayılı UEK’ya bağlı çalışanlar ve 926 sayılı TSKPK’ya bağlı çalışanlardır.
Yurt dışındaki okullarda veya kurumlarda çalışacak öğretmenler ile diğer personellerden de YDS istenmektedir.
Fakültelerde okuyan ve yüksek lisans başvurusu yapmayı düşünen adayların girebileceği tek dil sınavı ÖSYM tarafından YDS’dir.

YDS başvuruları nasıl yapılmaktadır?


ÖSYM’nin yaptığı her sınav gibi YDS’ye de elektronik olarak başvurulacaktır. ÖSYM sisteminde fotoğrafı bulunmayanlar veya başvuruda hata yapacağını düşünenler sınav başvuru merkezlerinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifre bilinmiyorsa, az bir ücret ile başvuru merkezlerinden edinilebilir. Sistemdeki fotoğrafınızın son 50 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.


YDS kılavuzundan ilgili başvuru formunun çıktısını alıp doldurmanız ve başvuru merkezine teslim etmeniz lazım. Sınav ücretini artık başvurudan sonra yapabilir ve başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını aday işlemleri sisteminden takip edebilirsiniz.

Sınavda kaç soru sorulmaktadır?


YDS’de Yunanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Farsça, Bulgarca, Arapça ve Almanca dillerinden çoktan seçmeli 80 soru sorulmaktadır. Sorular kelime bilgisi, dile hakimiyet, metni anlama ve çevirme konularından oluşmaktadır.
YDS nasıl değerlendirilir? Hangi yabancı dil seviyeleri vardır?

ÖSYM birkaç farklı metotla YDS’den gelen optik formları okumaktadır. Yanlış soru doğru soruyu götürmemektedir. Toplam 80 sorunun alabileceği maksimum puan 100’dür.
Kurumlar çoğunlukla seviyeye göre yabancı dil tazminatı verdikleri için yabancı dil düzeylerinin kaç puana denk geldiğini bilmek gerekir.
YDS’den alınan puanlara göre;
A düzeyi; 90 – 100 arası
B düzeyi; 80 -89 arası
C düzeyi; 70 – 79 arası
D düzeyi; 60 – 69 arası
E düzeyi ise; 50 – 59 arasıdır. Bilmekte fayda var, çoğu kurum A ve B düzeylerine yabancı dil tazminatı vermektedir.

Sınav sonuçları nasıl açıklanacaktır?
Eski dönemler gibi adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmemektedir. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda, sınav başvuru bilgileri, kimlik ve adres bilgilerinin güncellenmesi, sınav giriş belgesi ve itiraz referans numarası alma gibi işlemlerin yanında sınav sonuç belgesi de Aday İşlemleri Sisteminden yapılmaktadır. Bu da ÖSYM şifrenizin unutulmaması gerektiğinin en somut kanıtıdır.

Sınav ücreti hangi bankalara yatırılabilir?


YDS sınav ücreti ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalara yatırılabilmekte olduğu gibi, ÖSYM internet sitesi ÖDEMELER menüsünden de banka kartı veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. ÖSYM sınav ücretinin yatırılabileceği bankalar ve yollar;
Akbank ATM, internet bankacılığı veya şubelerden,
Kuveyt Türk internet bankacılığı veya şubelerden,
Türk Ekonomi Bankası internet bankacılığı veya şubelerden,
Halkbank ATM, internet bankacılığı veya şubelerden,
Ziraat Bankası internet bankacılığı veya mobil bankacılık,
Diğer merak edilenler
ÖSYM sistemine ilk kez giriş yapacaklar için şifreler üstün koruma sistemi ile ücretsiz olarak verilmektedir. Şifrelerin birçok koruma kalkanı bulunduğundan kırılması imkansızdır.
Diyelim ki sınava başvurduktan sonra evlilik veya mahkeme kararı ile kimlik bilgilerinizde değişiklik oldu. Bu değişikliği nüfus müdürlüklerinde onaylattıktan sonra ÖSYM aday işlemleri sisteminden düzeltebilirsiniz.
Eğitim bilgilerinizde değişiklik olduysa, bu işlemi sadece ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kendiniz yapamazsınız.