İlkokul zorunlu eğitim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okuldur. İlkokul 5 yıl olacak mı sorularının döndüğü şu günlerde 2012 ve 2013 eğitim- öğretim yılı itibariyle,4+4+4 sistemine geçilerek 66 ayını doldurmuş olan çocukların ilkokula başlaması zorunlu oldu, 60-65 aylık çocuklar ise, velilerinin talebine bağlı olarak ilkokul 1. sınıfa başlaya biliyor. 66 ayını doldurmuş ancak okula hazır olmadığı sağlık raporu ile belgelenen öğrencilerin ilkokula başlaması bir yıl ertelenebiliyor.

İlkokul 5 yıl olacak mı 4+4+4 eğitim siteminin getirdiği yenilik ilkokul sürecini, bütün bireyler için tek tür okul ve tek öğretim programı olarak düzenledi. Bu çerçevede zorunlu eğitim, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere üç okul türünün yer alacağı üç kademeden oluşacak zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkaracaktır. İlkokulun 4 yıla indirilmesi ile birlikte yeni ve daha hafif bir müfredatla eğitim almaya başlayacaklardır. Çocukların okulu yaşanabilir bir ortam olarak kabul etmesine, becerilerinin farkına varmaya ve geliştirmeye, yaşıtları ile doğru ve sürdürülebilir bir iletişim kurmalarına, zihinsel farklılıklarının ve yönelimlerinin ortaya çıkmasına imkân sağlayacaktır. İlkokul, ortak değerlerin oluşturulduğu bir yaşama alanı olarak tasarlanmalıdır. Ortak söylenecek müzik, ortak oynanabilecek bir oyun, herkesin uymaktan haz duyacağı bazı toplumsal değerlerin oluşturulması hedeflenmelidir. Bu açıdan tarih, musiki ve dil eğitimi üzerinde özenle durulmalıdır. Başta ilkokul olmak üzere sınıf mevcutlarının bütün okul türleri için 24 kişi olası öğrencilerin yaş gruplarına göre dersle ilgili sürenin ilkokullarda 30 dakika olması düşünülmüştür. Birinci kademeden ikinci kademeye geçişte sınav olmayacaktır. Öğrenciler artık diplomalarını ilköğretimi tamamladıklarında değil, liseden mezun olurken alabilecektir.
Günümüzde tekrardan ilkokul beş yıl olacak mı sorularının döndüğü şu günler de herhangi bürokratın konu ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklaması yok fakat sınıf öğretmenliği atamalarının yıldan yıla arttığı görülmektedir ve sınıf öğretmenliği kadrolarına daha çok kontenjan açılmaktadır. Hala muallâkta kalınan sorulardan birisi ilkokul 5 yıl olacak mı sorusudur.