İnsanların omurgalarına yan taraftan bakıldığı takdir de tam olarak düz gözükmez. Boyun ve bel bölgelerinde hafif çukurluklar ve yine sırt bölgelerinde kamburluk bulunur. Arkadan bakıldığı takdir de düz gözükmelidir. Skolyoz yani omurga eğriliği omurgaların, sağ veya sol tarafa doğru eğrilmesi işlemine geliyor. Skolyozun aslına bakarsak bir çeşit hastalık değil de bulgu yani belirti olduğunu belirtiyor uzmanlar. Skolyoz, çeşitli hastalıklara da bağlı bir şekilde meydana gelebilmektedir. Farklı yaş aralıklarında ve yine omurga yapılarının çeşitli kısımlarında seyredilebilir. İki farklı bireyde aynı nedenle meydana gelen skolyoz, aynı şekilde ilerleme göstermemektedir. Skolyozun bireylere göre yine değişmekte olan kendine özgü çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Skolyoz toplum içerisinde yaklaşık olarak %4 oranlarında gözükebilmektedir. Bunlardan en çok büyük olanı düşük dereceye sahip eğrilikler olarak bilinoyr.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen skalyoz türü İdiopatik Skolyoz türüdür. Yani sebebi bilinmeyen skolyoz deniliyor buna. Omurga içerisinde eğilmeler C veya S şeklini alabilmektedir. Yan tarafa doğru oluşan eğilme dışında da omurların kendi etraflarında dönmeleri yine en hafif formlarda dahil olarak idiopatik skolyozlar içerisinde seyredilmektedir. Omurlarda oluşan bu dönme insan sırtında veya insan belinde asimetrik çıkıntıların meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

Doğuştan Skolyoz

Üçüncü sıklıkta konjenital skolyo oldukça sık görülmektedir. Anne karnında olan çocuğun gelişme esnasında meydana gelen omurga anomalilerine bağlı olarak bir çeşit skolyoz türü olmaktadır. Konjenital skolyoz ilk senelerde oldukça hızlı bir ilerleme göstermektedir. Bu nedenle erken evrelerde de meydana gelen konjenital skolyozun tedavi aşamaları küçük yaş aralıklarında cerrahi müdahaleler gerektirebilmektedir ki bu da son derece önem arz eden bir unsurdur.

Çocukluk ve Ergenlik Zamanında İlerleme Oluyor

Skolyozun tedavi süresi skolyoza sebep olmakta olan hastalığa ve yine bireyde meydana gelen skolyoza bağlı bir şekilde değişim göstermektedir. Yani esas alarak çeşitli hastalar için tedavi süreci doğal akışı ile güzel bir şekilde ilerlemekteyken bazı hastalarda bireyin tedaviye verdiği cevap yine skolyoz türüne göre de değişim göstermektedir. Skolyoz yine çocuklluk ve ergenlik zamanlarında büyüme beraberişnde ilerleme gösteriyor. Omurganın eğriliği çok daha fazla da artabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı da skolyoz açısından bütün bu durumlara uygulanabilecek en kaliteli tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Skolyozun tanı almış olduğu yaş, eğrilik ve eğrilik oranları, skolyozu meydana getiren nedenler gibi bir çok etken etkileyebilmektedir.