Diyabetik retinopati sonucunda hasar alan ve yine darbe alan kan damarları iki yol ile görme kaybı yaşayabilmektedir. Kolay bir şekilde kanayabilen, anormal yapıda olan kan damarları gelişebilmektedir ve yine bu damarların içlerinde göz içerisine kanama sonucunda görmenizde çeşitli bulanıklıklar meydana gelmektedir. Yine diyabet hastalığı sebebi ile bozulmakta olan kan damarı duvarlarından yine kanınızın sıvı bölümü keskin ve yine merkezi görmenin gerçekleşebildiği sarı noktanın merkezine sızabilmektedir. Sızmakta olan sıvı makula da şişme ve çeşitli görmede bulanıklıklara sebep olmaktadır. Bu durum da yine makula ödemi şeklinde isimlendirilebiliyor. makula ödeminin meydana gelme riski her ne kadar çeşitli hastalıklar ilerledikçe yükselse de hastalığın herhangi bir çeşit evresinde görülebiliyor. Yine pr0oliferatif diyabet retinopatisi şeklinde belirtilen hastaların yaklaşık yarısından çoğu aynı oranda makula ödemi de yaşayabilmekteler.

Kimler Diyabetik Retinopati Riskini Taşıyor

Genel tip 1 gerekse de yine tip 2 diyabeti bulunan bütün insanlar için bu diyabetik retinopati riski vardır. Bu sebeple de diyabeti bulunan herkesin yılad bir kere de olsa genişletilmiş göz bebeğinden kapsamlı bir şekilde göz dibi muayenesi yaptırmaları gerekmektedir. Bir kimse de uzun süre boyunca diyabet hastası olabilir ve ne kadar uzun süre olursa olsun bu bireyde risk taşımaktadır. Diyabet hastalarının yaklaş9ık %45'inde çeşitli evrelerde diyabetik retinopati görülebiliyor. Diyabetik retinopati bulunan bir hastaya ayine hekimi tarafınca hastalığın ilerlemesinden korunabilkme amacı ile tedavi sunulabilmektedir.

Gebelik Zamanında Oluşan Diyabetik Retinopati

Diyabetli gebeler için sorun olabiliyor. Görmenin korunabilmesi amacı ile bütün diyabetik gebe bireylerin mümküm olan en kısa vakitlerde detaylı bir şekilde göz dibi muayenesini olmasında oldukça fayda bulunmaktadır. Gebelik zamanında da hekiminiz tarafınca ek tetkiklere başvurulabilmektedir. Peki görmemizi daha iyi bir şekilde koruyabilmek için ne yapabiliriz? Eğer diyabet hastası bir kişiyseniz en azından 365 günde bir kere olarak detaylı bir göz muayenesi yaptırmanız gereklidir ve bu makalemizi de asla unutmamalısınız.