Temel İnsan Hakları ve Ötenazi

İnsan oğlu var olduğu günden beri bir çok sorunla karşı karşıya kalmış ve bunlara çözüm aramıştır. Bu sorunların başında temel yaşam hakları arasında yer alan barınma, beslenme, giyinme, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürme gibi hayat koşulları ile ilgili sorunlar da sıklıkla yer almıştır. İlk çağlarda barınma ihtiyacını mağaralarda karşılayan insan oğlu teknolojinin gelişmesi ve olanakların artması ile daha büyük, daha korunaklı, daha gösterişli evler yapmaya başlamıştır.

Beslenme ihtiyacı için başlarda avcılığı ve toplayıcılığı keşfeden insanlar sonraları yerleşik hayatta geçip tarıma, ekip biçmeye başlamış böylece kendi besinlerini de kendi yetiştirme imkanı bulmuştur.

Giyim kuşam ile ilgili sorunlar da alet ve makinaların üretilip kullanılmaya başlanması, pamuk, iplik ve kumaşın elde edilmesi ile giysiler dikilmesi ile sona ermiştir. Sonraları sanayinin gelişmesi ve daha düşük maliyet ile üretime başlanması ile giyim kuşamın da lüks versiyonları ortaya çıkmıştır.

Sağlıklı bir yaşam sürmek de temel insan haklarının başında yer alır. Hastalıklardan, ağrı ve acılardan uzak, kişinin konforunu, yaşam kalitesini bozacak sorunlardan uzak bir yaşam sürmesi için gerekli sağlık sistemi olanaklarını sağlamak da günümüzde devletlerin temel görevleri arasındadır. Ancak ne var ki tıp son derece gelişmiş olmasına rağmen bazı hastalıkların tedavisi hala bulunamamıştır ve bu tür durumlarda hastaların acı çekmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Tedavisi bilinen ancak kişinin maddi imkanlarındaki kısıtlılık ya da sağlık sistemindeki açıklıklar, eksiklikler nedeniyle ya da bulunulan yer nedeniyle ilaç ve tedavi seçeneklerine ulaşım imkanının bulunmadığı durumlarda da hastaların acı çekmesi kaçınılmaz olmaktadır.

İşte bu gibi durumlarda bireyler kimi zaman acının dayanılmaz olması halinde kendi yaşamlarına son vererek ya da bir yakınından ya da sağlık personelinden böyle bir talepte bulunarak acılarına son vermek isterler. Dayanılamayacak seviyede ağrı duyan bir kişinin yüksek dozda ilaç vermek, kişinin yaşam destek ünitesi ile bağlantısını kesmek gibi yöntemlerle yaşamına son verilmesine ötenazi denmektedir. Son günlerde bir babanın oğlunu başından vurarak yaşamına son vermesi ve onu acıların s an kurtarmak istemesi nedeniyle gündemde olan ötenazi pasif ise birçok ülkede yasal olmasına rağmen, aktif ötenazi dünyanın bir çok ülkesinde yasaktır.