Ayların oluşumu antik roma dönemine uzanmaktadır. İlk zamanlar 1 yılın 365 gün 6 saat olduğu bilinmektedir. Roma döneminde 1 yıl dört aya bölünmüştür. Bunlar luventus, mars, terminus ve Venüs olarak bilinmektedir. Ancak bu oluşum Sezar’ın hoşuna gitmemiş ve bu ayrımı yetersiz bularak yeniden düzenlenmesini istemiştir. Yeni takvimi düzenleyecek olan kişi o dönemin ünlü astronomi bilgini olan sosigenes' dir. Sosigenes'in yaptığı düzenlemeler sonucu 1 yıl 365 gün sürecektir. Her yıl 6 saat artacak ve her 4 yılda bir bu artan saatler takvime 1 gün olarak eklenecektir. Yani 4 yıl sonra 365 değil 366 gün olacaktır. 6 ay 30 gün diğer 6 ay da 31 gün olacaktır.

Sezar o dönem kendi adını bir aya vermiştir. Tabi imparator olan augustus da kendi adını vererek takvime august yazdırmıştır. Ancak imparator augustus kendi ayının 30 çektiğini görünce her yıl son aydan alınan bir günü kendi ayına eklemesini istemiştir. Ay isimlerinin nereden geldiğine bir bakalım. Ocak (january): Havaların soğuk olmasından dolayı ocaklar yakıldığı için bu isim verilmiştir. Eski adı kanunnisa olarak bilinir. Şubat (february): Eski roma da kullanılan ismi februarius olarak bilinmektedir. O zamanlar roma'da yılın son ayı olduğu için yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Mart (march): Roma döneminde yılın ilk ayı olarak bilinen mart ayının o zaman ki ismi martius olarak bilinir. Kış nedeniyle ara verdikleri savaşlara bu ayda devam edilirmiş. O yüzden savaş tanrısının adı da bu olmuştur. Nisan (april): Nisannus kelimesinden gelmektedir. aşk ve güzellik tanrıçası afrodit'in ayı olarak bilinir. Mayıs (may):Eski adı miai'yi bahar ve bereket tanrıçasından almaktadır. Bu ayda tanrıçaları için şenlikler düzenlenirmiş. Haziran (june): Sıcak anlamına gelen hazuran adınından gelmektedir.

Roma da ki adı junius'dur. Temmuz (july): Bu ayda eski adı tamuza olan ve tamuza tanrıçası için festivaller düzenlenir. Ağustos (august): İmparatorun isminden gelmektedir. İskenderiye’nin fethi bu ay içerisinde gerçekleşmiştir. Eylül (september): Üzüm ayı anlamına gelmektedir. Roma da ki adı ile 7. ay manasına gelir. Ekim (october): İlk adı süryanice olan teşrin-i evveldir. Bu ay içerisinde tarlalar ekildiği için bu isim verilmiştir. Kasım (november): Eski adını Süryanice kökeninden gelen teşrin-i sani adı ile bilinir. Kasım ayı o zamanlar ayıran-bölen anlamına geldiği için bu ismi almıştır. Aralık (december): Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski ve yeni yıl arasında kaldığı için aralık adını almıştır.