Çocuklar; dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Çocukları olmadan yaşanan bir hayat eksik yaşanmış sayılır. Çocuklara iyi bir yaşam sunmak her anne babanın görevidir. İyi bir yaşam sunmanın temeli ise çocukluk çağına dayanan sağlıklı beslenme ve eğitimle elde edilebilir. Kaliteli bir yaşam sunmak için çocuğunuza gözünüz gibi bakmanız gerekir. Çocuklar yaşları ve beyinlerinin henüz boş olması sayesinde her şeyi kolay öğrenme gibi bir avantaja sahiptirler. Buda demek oluyor ki eğer çocuğunuza iyi bir eğitim verirseniz bu her alanda çocuğunuzun yararına olacaktır. Çocuklar ilk bilgileri ailede öğrenir. Aile çocuk için ilk gittiği okuldur. Bu yüzden aile yaşantısına dikkat edilmelidir.

Çocuk beyni boş ve beyaz bir kâğıt gibidir. Yazılan olduğu gibi kalacaktır. Eğer o beyne hiç bir şey yazılmazsa çocuk iler ki yaşamında büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Bunun için çocuğun beyni belirli bir yaştan sonra geliştirilmeye başlanmalıdır. Çocuklar okula gidene kadar sağ beyinleri çalışır bu yüzden sol beyini çalıştırmak içinde harekete geçilmelidir. Bunun için çocuğunuzun beynini geliştirecek 10 yöntem belirtmek istedik.

1. ardışık rakamlarla işlem yapmasını ve karışık sözcükleri düzenlemesini isteyin.
2. Yapılan işlemlerde parmak kullanmak yerine kafasından hesap yapmasına yönlendirin.
3. Kendi sesini veya görüntüsünü kaydedin daha sonra izletin bu şekilde kendini dışardan görmeyi ve bir süre sonra kendini eleştirmeyi öğrenecektir.
4. Bazı konuları kaydederek tekrar tekrar dinlemesini sağlayın bu sayede öğrenme daha hızlı ve daha başarılı olacaktır.
5. Çocuğunuzdan hayal dünyasını resmetmesini isteyin. Hayallerinde yaşadığı dünyayı size anlatmasını ve göstermesini sağlayın.
6. Sözcükleri veya sayıları tersten okumasını isteyin. Bu zorlayıcı bir faaliyet olduğundan beyin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.
7. Ne istediğinizi çocuğunuza tekrarlatın ve anlamasını sağlayın.
8. Öğrendiklerini size veya arkadaşına aktarmasını isteyin.
9. Baktığı resmin ortasında kendisini hayal etmesini isteyin bu şekilde ise canlandırma tekniğini geliştirecektir.
10. Koku beyin duyularını harekete geçirdiğinden hoş ve hafif kokular içerin odada zaman geçirmesini sağlayın.