Gelişim, organizmasının döllenme’den başlayacak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönlerden, belli koşulları olan ve bu koşulların en son noktasına kadar sürekli ilerleme kaydeden düzenli değişimlerdir. Gelişim en son noktasına ulaşana kadar biyolojik süreçler ve psiko-sosyal süreçlerin yanında, bilişsel süreçlerden de geçmektedir. Bilişsel süreçler, kişilerin zihinsel gelişimleriyle doğrudan bağlantısı olan dil gelişimi, bellek, öğrenme, algılama ve problem çözme gibi bilişsel etkenleri kapsamaktadır. Bilişsel gelişim süreçlerinden geçmiş olan gelişim türüne, bilişsel gelişim denmektedir.

Bilişsel gelişim, bireylerde ve kişilerdeki düşünme, akıl yürütme, bellek, kavrama sistemleri ve dilde meydana gelen değişmelerdir. Bilişsel gelişim anne karnında başlar ve doğduktan sonra daha çok kuvvetlenerek aşamalar kaydeder. İlk bilişsel gelişim belirtisi reflekslerdir. Bu gelişme bebeklerde 6-8 aylara kadar bilinçsiz yapılırken, bu sürelerden sonra bilinçli bir hal almaya başlar.

0-2 yaş arası çocuklarda, çevreyi tanıma güdüsü ön plandadır. Kendisini dış dünyadan ayırt eder ve oluşan belleği kullanma yeteneği gelişir. Nesnelerin sürekliliği ve kalıcılığı öğrenilir. Etrafındaki kişilerin konuşmalarını, seslerini, hareketlerini taklit etmeye başlar. Kendisine göre oluşan problemleri çözmeye odaklanır.

2-7 yaş arası çocuklarda, dil, konuşma hızı ve becerisi hızla gelişir. Ben merkezli konuşmalar yapmaya yönelir, sembolik oyunlar oynamaya başlar, işaret dili gelişir ve standart düşünme etkilerine sahip olur.

7-11 yaş arası çocuklarda, artık duyu organlarına bağlı somut ve mantıksal düşünmeler başlamış olup, konuşmalarda bu çerçeveler üzerine yapılmaya başlanmıştır. Ben merkezli konuşmalarının yanında, çoğul konuşmaları da kabul görmektedir.

11-18 yaş arası çocuklar, artık somut düşünmelerin ve konuşmaların yanında soyut kavramlara da yer verme ihtiyacı duymaktadır. İdeal, fikir ve değer sahibi olmaya başlamışlardır ve ergenlik döneminin verdiği etkilerle, 2-7 yaş arası dönemlerinde var olan ben merkezli düşünme yapısına geri dönüş olmuştur.